Deelinspecties

 

Ook kunt u natuurlijk een gedeelte of een bepaald onderdeel van u woning laten inspecteren, dit doen we aan de hand van een deelinspectie.

Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld alleen een inspectie van de kruipruimte uitvoeren of enkel van het dak met de daarbij horende onderdelen.

Voorwaarde tijdens de uitvoering van een deelinspectie blijft wel dat het te inspecteren onderdeel veilig toegankelijk dient te zijn.

Ook bij een deelinspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met foto's en een kostenraming voor de korte en lange termijn.