Meest gestelde vragen

 

Vragen over de bouwkundige keuringen

1. Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?

2. Waar kijken jullie naar tijdens een bouwkundige keuring?

3. Moet ik aanwezig zijn tijdens de bouwkundige keuring?

4. Klimmen jullie ook het dak op en gaan jullie de kruipruimte in?

5. Hoe gaat de betaling, moet ik contant betalen?

6. Zijn jullie keuringen verzekerd?

7. Ik heb tevens enkele vragen over een eventuele verbouwing die we willen gaan uitvoeren, kan dit tijdens de keuring?

8. Onze beide ouders hebben het huis nog niet gezien, kunnen ze ook komen tijdens de bouwkundige keuring?

9. Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?

10.Moeten de gebreken die tijdens de bouwkundige keuring worden geconstateerd door de verkopende partij worden hersteld?

11. Is het gebruikelijk dat de eventuele herstelkosten van de geconstateerde gebreken van de verkoopprijs van de woning worden afgetrokken?

 

 

1. Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?

Een bouwtechnische keuring geeft een gedetailleerd beeld van de eventuele problemen en gebreken die uw nieuw huis verbergt. Middels een bouwkundige keuring kunt u vermijden dat u na de aankoop verrast wordt door bouwkundige gebreken en eventuele onvoorziene kosten. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichting om informatie over gebreken en tekortkomingen van een koopwoning in te winnen.

 

2. Waar kijken jullie naar tijdens een bouwkundige keuring?

Wij verrichten onder andere inspecties en controles op de volgende onderdelen van een woning:

  • Onderkant begane grondvloer en leidingwerk, zoals riolerings-, gas-. water- en elektriciteitsleidingen (kruiphoogte dient minimaal 50-60 cm te zijn, tevens dient er geen water in de kruipruimte te staan);
  • Platte daken, goten en dakkapellen. De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 5 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok en/of zoomlens;
  • Constructie;
  • Kozijnen, draaiende delen en gevelbekleding;
  • Metsel- en voegwerken;
  • Badkamer, keuken en toiletruimte(s);
  • Installaties (visueel).

 

3. Moet ik aanwezig zijn tijdens de bouwkundige keuring? 

U hoeft niet perse aanwezig te zijn tijdens de bouwkundige keuring, het is wellicht wel handig. U krijgt dan al een mondelinge toelichting en bouwkundige tips.

 

4. Klimmen jullie ook het dak op en gaan jullie de kruipruimte in? 

Indien het (plat) dak veilig bereikbaar is gaan wij het dak op. Een hellend dak mag vanwege arbo-technische redenen niet beklommen worden. De inspecteurs hebben een ladder die maximaal 5 meter overbrugt. Als genoemde onderdelen onbereikbaar zijn, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel op een lange stok en/of zoomlens. Indien veilig toegankelijk inspecteren wij de gehele kruipruimte. De kruiphoogte dient minimaal 50-60 cm te zijn, tevens dient er geen water in de kruipruimte te staan.

 

5. Hoe gaat de betaling, moet ik contant betalen? 

Betaling in principe alleen via IDEAL of overmaken van de aan u verzonden factuur. Zodra de bouwkundige rapportage gereed is ontvangt u van ons een mail met het verzoek tot betalen, de rapportage word u direct na betaling per mail toegezonden.

 

6. Zijn jullie keuringen verzekerd? 

Ja, wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en zijn hiermee verzekerd voor een eventueel niet correct of deugdelijk uitgevoerd onderzoek dan wel rapportage. De schade dient echter wel hoger te zijn dan € 1.500,-

7. Ik heb tevens enkele vragen over een eventuele verbouwing die we willen gaan uitvoeren, kan dit tijdens de keuring? 

 Ja, een aantal vragen is altijd mogelijk. Indien dit in het redelijke blijft zullen hier geen extra kosten voor gerekend worden.  Indien u het prettig vindt om naast de bouwkundige inspectie uitgebreid met de inspecteur te overleggen over bijvoorbeeld de mogelijkheden van verbouwen, kan dit ook. Wij verzoeken u dit van te voren aan te geven,  in verband met de tijdsplanning. Wij rekenen voor het aanvullend advies € 25,-incl. BTW  per kwartier extra. 

 

8. Onze beide ouders hebben het huis nog niet gezien, kunnen ze ook komen tijdens de bouwkundige keuring? 

Dat is niet aan ons, dat zult u met de verkopend makelaar of de verkopende partij moeten overleggen.
De inspecteur heeft wel de ruimte nodig om zijn werk te doen en foto's te kunnen maken, het is dus niet handig om allemaal tegelijk in één ruimte te gelijk te zijn, Ook gaat onze inspecteur niet in discussie met eventueel aanwezige familieleden of meegebrachte aannemers. 

U bent als opdrachtgever onze klant en daar richten wij ons op.

 

9. Hoe lang duurt een bouwkundige keuring? 

De tijd varieert nogal van huis tot huis. Als een huis in goede conditie is en er weinig gebreken zijn is het mogelijk de bouwtechnische keuring binnen 1 uur af te ronden. Indien er meer gebreken zijn en/of een huis is groter dan kan de tijd oplopen tot meer dan 2 uur. Bij ons krijgt u echter wel een vast tarief, dus geen toeslag wanneer het tegenzit.

Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden werkt de inspecteur op een andere locatie de rapportage uit, ook hier is hij, afhankelijk van de grootte en staat van de woning, nog zeker 1,5 tot 2,5 uur mee bezig.

 

10.Moeten de gebreken die tijdens de bouwkundige keuring worden geconstateerd door de verkopende partij worden hersteld? 

Normaliter niet. In feite wordt de woning aangeboden zoals deze er bij staat. Een bouwkundig rapport geeft u o.a. inzage in de gebreken en de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn.

Wel is het dikwijls zo dat in een (voorlopig) koopcontract wordt vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval dan heeft u het recht om te ontbinden of eventueel weer in onderhandeling te gaan.

 

11. Is het gebruikelijk dat de eventuele herstelkosten van de geconstateerde gebreken van de verkoopprijs van de woning worden afgetrokken?

Normaliter niet. In feite wordt de woning aangeboden zoals deze er bij staat. Een bouwkundig rapport geeft u o.a. inzage in de gebreken en de directe herstelkosten en de herstelkosten op termijn.

Wel is het dikwijls zo dat in een (voorlopig) koopcontract wordt vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval dan heeft u het recht om te ontbinden of eventueel weer in onderhandeling te gaan.

Heeft u een aankoopmakelaar, dan zal deze normaal gesproken met u in overleg gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit deels bij een verkopende partij neer te leggen.