Disclaimer

 

- Informatie op deze site mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Keurtechniek;

 

- U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie en prijzen op deze site. Dit i.v.m. eventuele wijzigingen of tikfouten. De juiste informatie is altijd opvraagbaar bij Keurtechniek;

 

- Orderopgave via internet wordt z.s.m. behandeld. Keurtechniek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevolgen die optreden als gevolg van een storing op internet of problemen met verzenden en/of ontvangen van e-mal. Indien u binnen 24 uur geen reactie heeft ontvangen, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor;

 

- Het auteursrecht van het design en ontwerp van deze website ligt volledig bij Keurtechniek. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen/gekopieerd.

 

Privacyverklaring Keurtechniek

Deze verklaring is van kracht met ingang van 01 Oktober 2018. 
Uw privacy is belangrijk voor Keurtechniek, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze verklaring maken we kenbaar welk informatiebeleid we hanteren.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie.


Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een opdracht plaatst, informatie wenst of als u zaken met ons wilt doen of solliciteert.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals aan- of verkopend makelaars, informatie verwerven die betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende partijen te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

 

Welke gegevens verwerkt Keurtechniek: 
In het kader van uw opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            - voor- en achternaam
            - adresgegevens eventueel postadres
            - telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)


Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Keurtechniek uw persoonsgegevens kan gebruiken.


Afhandeling van uw opdracht
Als u een product of service bij Keurtechniek aanvraagt of wanneer u teruggebeld wenst te worden, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. 
Tevens worden uw gegevens gebruikt voor de facturatie van uw opdracht.

 

Personalisering van de opdracht middels uw klantendossier

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken voor het inboeken van uw opdracht in onze agenda/ rapportagesysteem.  Als de afspraak voor uw opdracht definitief is gemaakt ontvangt u van ons een email met een link naar onze algemene voorwaarden én een link naar uw persoonlijke klantendossier. Via de link naar uw klantendossier kunt u precies zien welke gegevens wij van u hebben opgeslagen in onze systemen. Deze gegevens zullen ook worden weergegeven in de rapportage van de opdracht die u ons heeft gegeven.

 

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van ons klantendossier. Onze softwareproduct is uitgerust met een techniek die het voor Keurtechniek mogelijk maakt om informatie over het gebruik van het klantendossier te verzamelen. We kunnen gebruikmaken van deze techniek om vast te stellen of u onze opdrachtbevestiging heeft geopend en of u op een bepaalde link (algemene voorwaarden) in een e-mail heeft geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon.

 

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Keurtechniek verstrekt uitsluitend, met uw toestemming, aan anderen die betrokken zijn bij de opdracht (zoals aankopend- of verkopend makelaar) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kunt ons dan een email sturen naar: info@keurtechniek.nl

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Keurtechniek implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking . Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@keurtechniek.nl

 

Cookies

Keurtechniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

 

De rapportages hebben een geldigheidsduur van 3 maanden en gedurende die periode kunt u via de dossierlink inzien welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Ook is het mogelijk, voor u en ons, op deze manier bij vragen en/of problemen de rapportage digitaal op te halen en u op deze wijze bij te staan.

 

Uw klantendossier blijft voor Keurtechniek 2 jaar toegankelijk, de gegevens die zijn opgeslagen voor de rapportage worden regelmatig ingezien als er naburige panden worden gekeurd, ter vergelijk. Na 2 jaar zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit uw klantendossier en uit de rapportage. De rapportage zelf blijft echter zonder uw persoonlijke gegevens beschikbaar voor Keurtechniek.

 

Als u bezwaar heeft tegen het bewaren van de gegevens zoals genoemd, dan kunt u dit bij ons aangeven en zullen wij de rapportage behorende bij uw opdracht anoniem in ons systeem bewaren.

 

Uw NAW gegevens worden door ons alléén gebruikt ten behoeve van de opdracht die u ons heeft verstrekt en zullen niet door ons gedeeld worden met andere partijen, noch worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

 

Bericht van wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Keurtechniek, kunt u een e-mail sturen naar de info@keurtechniek.nl. U kunt ook contact met ons opnemen:

Keurtechniek BV
De Friso 13
9207 DA Drachten
tel. 0682230187

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via het klantenscherm te bekijken. Als uw gegevens niet via het klantenscherm toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Keurtechniek hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Keurtechniek gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek.