MeerJarenOnderhoudsPlanning

 

Bent u of wordt u eigenaar van een woning dat onderdeel maakt van een groter complex? Bent u lid van een Vereniging van Eigenaars, ofwel VvE? Dan is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele complex. Keurtechniek helpt u graag met het opstellen van een Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP) en adviseert welke onderdelen er jaarlijks moeten worden opgepakt.

 

Bouwkundige keuring + MJOP

Tegenwoordig wordt er door de banken/geldverstrekkers bij de aankoop van een woning die onderdeel uitmaakt van een VvE, een MJOP van het gehele complex gevraagd.

Keurtechniek heeft om aan deze vraag te voldoen een speciaal rapport ontwikkeld waarbij de desbetreffende woning in zijn geheel bouwkundig wordt gekeurd inclusief een Quick scan (MJOP) van het complex.