Werkwijze

Nadat uw afspraak is gepland, ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging met de algemene voorwaarden. Als alle gegevens kloppen en u heeft de algemene voorwaarden gelezen, dan klikt u voor akkoord met de opdracht en de voorwaarden.

Op het afgesproken tijdstip is onze inspecteur bij de woning aanwezig. De woning wordt van kruipruimte tot nok (visueel) onderzocht op eventuele bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen. Indien veilig bereikbaar inspecteren wij de platte daken, de inspecteur heeft een ladder die 5 meter overbrugt. Indien de kruipruimte toegankelijk is, wordt deze geheel geïnspecteerd. De minimale hoogte dient circa 50 cm te zijn. Kruipruimtes waar water in staat worden enkel vanuit het vloerluik geïnspecteerd.

Kruipruimten waar losse delen asbest worden aangetroffen mogen niet door ons betreden worden.

De keuring op locatie neemt (afhankelijk van de grote van de woning) circa 1 tot 1,5 uur in beslag.

De keurder zal tijdens de opname veel fotograferen en mondeling al een deel van zijn bevindingen mededelen. Het verder uitwerken van de rapportage gebeurt op een andere locatie.

Als de rapportage gereed is, ontvangt u van ons een mail waarin u wordt verzocht de factuur te betalen. Zodra de factuur is voldaan word de rapportage u direct toegezonden.